Submit my resume

BACK TO OPEN POSITIONS

איש FINOPS ענן ציבורי

גיבוש, איפון ועיצוב ארכיטקטורות פתרון בענן הציבורי תוך התייחסות להיבטים הכלכליים ולעלויות הרכיבים השונות.
הערכת עלויות לפרוייקטים השונים וביצוע השוואות בין ספקיות הענן לבין ON-PREM.
פיתוח כלי בקרה ומעקב אל מול הארכיטקטורות בענן לטובת שיפור, ייעול וחיסכון של העלויות.
ניהול ומימוש אוטומציות ושימוש בכלים תומכים לטובת זיהוי מגמות ואנומליות בעלויות הפרויקטים.
קיום ממשקים שוטפים עם צוותי הפיתוח, התשתיות והכספים בארגון.
איתור ומימוש הזדמנויות וטכנולוגיות חדשות בתחום הענן בעולם ה – FINOPS.
קיום ממשקים שוטפים עם חברות וארגונים בתחום הענן בארץ ובקהילייה.

דרישות משרה

היכרות מעמיקה עם שירותים, ארכיטקטורות וכלים בספקיות הענן AZURE/GCP/AWS – חובה.
היכרות עם עקרונות ה – FINOPS וכלי הניהול, המעקב והאופטימיזציה בענן – חובה.
היכרות עם מודלי ושיטות התמחור של השירותים השונים בענן – חובה.
ניסיון בפיתוח תהליכי אוטומציה וסקריפטולוגיה אל מול ספקיות הענן – יתרון.
ניסיון בתכנון ארכיטקטורה לפרויקטים מורכבים ומערכתיים בתחום המחשוב, אחסון, רשת ואבטחת מידע בסביבת Enterprise – יתרון.
יכולת הצגה, הדרכה והטמעה של טכנולוגיות חדשות – יתרון.
תואר טכנולוגי רלוונטי – יתרון.

I'm Ready to join
Skip to content