Search
Close this search box.


Submit my resume

BACK TO OPEN POSITIONS

משרה בצפון Release manager

קצת על התפקיד
אחריות מקצה לקצה לפיתוח ותיקוף המערכת במעבדות, ניסויים ובאתרי הלקוח על כל מרכיביה כחלק מהמערך תוך ראיית צרכי הפרויקט וקשיי המימוש לאורך כל מחזור החיים.
הכרה והבנה של המוצר השלם מכלל התשתיות והיישומים במגוון הפלטפורמות המוגדרות ובכך לאפשר את שימור הידע של המוצר וכן הבטחת מוצר זמין ועובד לצרכנים השונים בשלבי הפיתוח השונים.

מה אנחנו מחפשים?

הבנת תהליכי  DevOps, CICD, ALM
יכולת ניתוח מערכות תוכנה ומערכות משלבות תכנה/ חומרה
הבנת תהליכי פיתוח מערכות תוכנה
היכרות עם עולם השו”ב- יתרון
ניסיון בהובלה וביצוע אינטגרציות בין מערכות- יתרון

משרה בצפון

I'm Ready to join
Skip to content