Web & Mobile

EarlySense

לאחרונה סיימה מחלקת התוכנה Embedded של חברת רייצ’יפ בהצלחה רבה פרויקט מיוחד לאבטחת מידע רפואי עבור חברת ארליסנס מרמת גן. הפרויקט נדרש לעמוד בתקן לאבטחת מידע FIPS 140-2. תקן זה נועד להבטיח שכל מידע שנאסף על אודות מטופלים או ששודר במכשירי הניטור הרפואי של ארליסנס מוצפן אך ורק בצופנים מאושרים על ידי מכון התקנים והטכנולוגיה של משרד המסחר של ממשלת ארצות הברית.

העבודה שרייצ’יפ ביצעה עבור ארליסנס כללה החלפת ספריות הצפנה המופצות במערכת ההפעלה לינוקס דביאן 9, בספריות הצפנה שפותחו על ידי רייצ’יפ בהתאם לדרישות התקן, וכן פיתוח תכניות בדיקה לאימות העמידה בדרישות התקן. העבודה בוצעה עבור מיקרו מעבד מסוג ARM, אך בוצעה בצורה בלתי תלויה בסוג המעבד, כך שהלקוח יוכל בעתיד להפיק בעצמו ספריות הצפנה תואמות FIPS 140-2 עבור כל סוג של מעבד, לדוגמה עבור מחשבים מבוססי מעבדי אינטל.

הצלחת הפרויקט נמדדה בכך שהעלות הכספית ומשך הזמן מהתחלת העבודה עד לקבלת תו התקן היה נמוך בהרבה מהציפיות של הלקוח, ושהנדסת התכנה של רייצ’יפ נעשתה בצורה בלתי תלויה בסוג המעבד, וגם בזה שרייצ’יפ העבירה באופן מסודר לארליסאנס את כל התיעוד והידע ההנדסי הנדרשים לשחזר את העבודה עבור מעבדים נוספים.

השגת תו התקן עבור דגם זה של המכשיר פותחת לארליסנס את האפשרות למכירות לבתי חוליים ממשלתיים בארצות הברית.

Technologies Involved
Previous slide
Next slide
Skip to content